top of page
z5548729265223_5c33154dffd33a8abe00bd81e753a6c5_edited.jpg

Trung Tâm Ngoại Ngữ
Định Năng

Trung tâm Ngoại ngữ Định Năng - trực thuộc tổ chức giáo dục Be Able VN được thành lập vào năm 2022, với mục tiêu trở thành đơn vị đào tạo ngoại ngữ uy tín và chất lượng tại Việt Nam. Chúng tôi đã không ngừng nỗ lực đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy và đem đến các chương trình đào tạo chất lượng cao.

Sứ mệnh và Tầm nhìn

Sứ mệnh của Thầy Cô Be Able VN là mang đến cho học viên những trải nghiệm học tập ngoại ngữ toàn diện và hiệu quả, giúp họ tự tin sử dụng ngoại ngữ trong học tập, công việc và cuộc sống hàng ngày.

Đến năm 2030, Be Able VN và Trung tâm Ngoại Định Năng sẽ trở thành một trong những trung tâm đào tạo ngoại ngữ hàng đầu tại khu vực Hồ Chí Minh, được công nhận bởi chất lượng giảng dạy và dịch vụ xuất sắc.

20240617_105309_edited.jpg

Phương pháp Giảng dạy

Học tiếng Anh thông qua thực hành
(Task-Based Learning)

     Thông qua các nhiệm vụ thực tế, các hoạt động mô phỏng tình huống, Học viên luyện tập sử dụng Tiếng Anh một cách tự nhiên và có ngữ cảnh. Phương pháp này nâng cao kỹ năng giao tiếp và tăng sự tự tin của học sinh khi dùng ngôn ngữ.

z5554368993730_02b06cacacceb1347b70135ff2033ff3 (1).jpg
z5554362028701_dca724121667f447b7dcc4f80bce18c7.jpg

Học tiếng Anh thông qua dự án
(Project-Based Learning)

      Phương pháp này yêu cầu học viên tham gia vào các dự án dài hạn để giải quyết các vấn đề thực tế. Học viên hợp tác trong nhóm để lập kế hoạch, nghiên cứu và trình bày sản phẩm cuối cùng. Từ đó, giúp phát triển khả năng tư duy phản biện và sáng tạo của học viên.

BA CL 24 (6).jpg
unnamed (1).jpg
BA CDA CL 24 (3).jpg

Phương pháp học tập tích hợp
(Content-Based Learning)

     Thông qua các môn học như khoa học, lịch sử, địa lý, v...v... học viên phát triển kỹ năng ngôn ngữ và kiến thức chuyên môn một cách tự nhiên. Phương pháp này khuyến khích hứng thú học tập và phát triển kỹ năng toàn diện như tư duy phê phán và làm việc nhóm.

z5554368993730_02b06cacacceb1347b70135ff2033ff3 (1).jpg
z5554362028701_dca724121667f447b7dcc4f80bce18c7.jpg
bottom of page